Winkelwagen

Speciaal

WIFI IP65 waterproof Long range


WIFI ADAPTERS met groot bereik - enkele zelfs voor toepassingen buitengaats daar deze krachtige zender/ontvangers in het Nederlandse binnenland niet zijn toegestaan.
Maar ook voor het Nederlandse binnenland kunnen al zeer sterke verbeteringen in het bereik worden verkregen met de, door ons, speciaal voor watersporters en beroepsvaart geselecteerde WiFi adapters en antennes.
Het bereik wordt altijd bepaald door zowel de ontvangende als de zendende partij. Heeft u een laag vermogen terwijl de zender op de wal een hoog vermogen heeft dan wordt door geen van de partijen iets ontvangen. Met enkele door ons geleverde WiFi adapters wordt een bereik tot wel 6 km gerealiseerd.
Let op !
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste instelling van het zendvermogen.
In Nederland is een maximaal uitgestraald vermogen toegestaan van 100mW (2.4Ghz) en 200mW op 5Ghz
Wilt u een apparaat hoger instellen, dan dient u hiervoor toestemming te vragen bij het Agentschap Telecom.
Voor de watersport en beroepsvaart leveren wij de OMNIDIRECTIONELE WiFi antennes. Ook leveren wij longrange outdoor WiFi richtantennes voor vaste opstelling bij bedrijf, thuis of in de jachthaven. Hiermede kan  het bereik sterk worden vergroot en in de gewenste richting worden uitgestraald. 
VRAAG INFO AAN OVER DE LONG RANGE OUTDOOR WIFI ADAPTERS VOOR VASTE OPSTELLING: info@b-bit.nl