Winkelwagen

Speciaal

Volgende >>


De beste routeplanners voor op het (binnenwater) INFO ALG.


Voer de afmetingen van uw schip in en laat routes in geheel Europa snel en betrouwbaar berekenen !!


De belangrijkste vernieuwingen in PC-Navigo:
- PC Navigo is nu nòg gebruikersvriendelijker dan voorgaande versies
- Met deze nieuwste versie PC Navigo is tegelijk een vereenvoudigde menustructuur gerealiseerd. Hierdoor is het programma nog gebruiksvriendelijker geworden. De grootte van het programma is tot bijna de helft gereduceerd, waardoor de werking sterk is versneld. Dit komt vooral tot uitdrukking op de lichtere laptops en PC's.
- De software is tevens aangepast voor gebruik met touchscreen middels een virtueel toetsenbord, waardoor het programma ook goed te gebruiken is met Windows tabletcomputers.
- De voorkeurmenu's zijn verder uitgebreid en maken een grotere aanpasbaarheid aan de wensen van de gebruiker mogelijk.
- De waarschuwingen voor onvindbare routes, voor aanpassingen in de bedieningstijden, voor het over open zee varen, voor vooraanmelding en voor stremmingen in de route zijn vervat in overzichtelijke symbolen;
- "Hulp-op-afstand" is direct in de software opgenomen;
- Er zijn nieuwe functies en knoppen voor in- en uitzoomen, voor schaal-aanpassingen, voor het opgeven van vertrekplaats, bestemming en via-plaatsen in de kaart, voor het "verslepen" van gekozen plaatsen en voor het FULL SCREEN schakelen;
- Nieuwe bruggen, sluizen, bedieningstijden en andere aanpassingen zijn doorgevoerd in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk;

PC-Navigo is een navigatiesysteem voor de binnenwateren van Europa. Het programma wijst u in die wateren letterlijk de weg: het bevat een navigatiekaartviewer, waarmee officiële navigatiekaarten kunnen worden zichtbaar gemaakt. De belangrijkste functies van PC-Navigo zijn: 
  1. Encyclopedie of almanak van de bevaarbare wateren, met doorvaart-afmetingen, stroomsnelheden, marifoonkanalen, telefoonnummers, bedieningstijden enzovoort; 
  2. Reisplanner, die voor een specifiek schip een bevaarbare route berekent, rekening houdend met alle faktoren die de doorvaart beïnvloeden; 
  3. Het berekenen van de waarschijnlijke reisduur en aankomsttijd, en de passagetijd van alle te passeren plaatsen; 
  4. Het controleren of er stremmingen of hindernissen zijn die de doorvaart ergens op de berekende route kunnen belemmeren; 
  5. Het tonen van de officiële navigatie-kaart (de zg. ENC) met alle details rondom het schip die voor de navigatie belangrijk zijn: boeien, bakens, remmingwerken, ondiepten en dergelijke.
Om deze taken op een handige manier te kunnen uitvoeren, is PC-Navigo voorzien van een groot aantal intelligente rekenprogramma’s, die ervoor zorgen dat zelfs de langste en ingewikkeldste routes binnen enkele seconden berekend kunnen worden. Een hele reeks van overzichtelijke mogelijkheden staat ter beschikking om de gebruiker snel en trefzeker naar de gewenste gegevens te leiden. Daarbij worden en passant handige wetenswaardigheden gemeld, b.v. hoeveel motor-draaiuren het zal kosten om Uw bestemming te bereiken, voor welke sluizen U op wachttijden kunt stuiten, en waar de dichtstbijzijnde bunkergelegenheid is.
PC-Navigo kan vier soorten verbindingen zoeken: de snelste (in tijd), de kortste (in kilometers), de meest rendabele (in motor-draaiuren) én, speciaal voor de watersport, de toeristische verbinding. Voor iedereen, die de binnenwateren bevaart, is PC-Navigo daarom een geweldige bron van gegevens en een onmisbare hulp bij het bepalen van de vaarroute.
PC-Navigo kan ook een "reis-plan" of "voyage plan" genereren, dat kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot River Information Services, de informatiediensten die de europese vaarwegbeheerders aan het inrichten zijn. Met behulp van dit reisplan kan informatie over positie, vaarplan en scheepsbewegingen worden uitgewisseld, zodat het schip kan voldoen aan meldingsverplichtingen.
PC-Navigo kan worden "gestuurd" door een GPS, een plaatsbepalingssysteem, dat de exacte positie van het schip kan vaststellen. Daardoor kan steeds de juiste informatie over de brug of sluis die men nadert worden gepresenteerd, zonder dat de gebruiker zelf iets hoeft te doen. De GPS geeft in dat geval ook steeds de juiste snelheid van het schip weer. 
PC-Navigo kan ook worden aangesloten op een AIS transponder, een zender die veel moderne schepen voeren om hun positie aan anderen kenbaar te maken. Het AIS-signaal kan de exacte positie van andere schepen zichtbaar maken in de kaart. De AIS geeft in dat geval ook steeds informatie over de naam, koers en vaarsnelheid van het andere schip.
PC-Navigo werkt op iedere computer, waarop Windows XP, NT, Vista, Windows-7 of Windows-8 (64 bits) geïnstalleerd is. De programma's worden geleverd op DVD en dongle, compleet met een geheel automatisch installatieprogramma. Eenmaal op de vaste schijf geplaatst neemt PC-Navigo 1,5 Gigabyte ruimte in*. Updates van de verwerkte gegevens komen minstens één maal per jaar beschikbaar. Er wordt nog altijd gewerkt aan uitbreiding/verbetering van de software. 
* Voor gebruik in samenhang met sommige AIS transponders wordt aanbevolen dat de computer tenminste 2 Gb (liever 3 of meer) RAM-geheugen heeft en een processorsnelheid hoger dan 2 GHz (liever zelfs 2,6 GHz)! Er zijn AIS Transponders die zuiniger met de geheugenbronnen van de laptop of PC omspringen: zie hiervoor de AIS receivers en Transponders in het leveringsprogramma vab B-Bit Navigatie te Lelystad.

DEKKINGSGEBIED PC-NAVIGO ROUTEPLANNING EUROPA PER 2015De ENC-kaarten van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en van Oostenrijk zijn al in de betreffende PC-Navigo-versies vóór-geïnstalleerd. Die van Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Croatië, Servië en Roemenië kunnen kostenloos worden gedownload van de internetsites van de vaarwegbeheerders of van de servers van NoorderSoft.
Naast de vóór-geïnstalleerde ENC-kaarten zijn er ook andere, aanvullende kaartseries voor PC-Navigo verkrijgbaar, zoals de bekende 1800-serie van de Nederlandse Hydrografische Dienst of de waterkaarten van de ANWB. Deze kaarten zijn geen vector-kaarten, maar zogenaamde "rasterkaarten": afbeeldingen van kaarten die in één keer op het scherm kunnen worden gezet. Natuurlijk hebben deze kaarten niet de voordelen van de vectorkaarten, maar omdat veel vaarweggebruikers erg aan deze kaarten gewend zijn, is er toch een mogelijkheid ingebouwd in PC-Navigo om deze kaarten te gebruiken. De kaartseries moeten wel afzonderlijk worden aangeschaft. De kosten staan hiernaast opgesomd.

Op PC-Navigo kan een GPS worden aangesloten, waarmee de positie van het eigen schip berekend kan worden. Zo kan het schip worden zichtbaar gemaakt in de kaart. Ook staat de berekende positie allerlei berekeningen toe voor het verdere verloop van de route (bijvoorbeeld de vraag of men sneller of minder snel vordert dan gepland, en of de route misschien moet worden aangepast). 
Voor deze aansluiting is iedere standaard GPS geschikt. Men kan een bestaande "handheld" GPS door middel van een verbindingskabel op de computer aansluiten. Maar als zo'n kabel nog moet worden aangeschaft blijkt het vaak goedkoper en eenvoudiger om een GPS-antenne aan te schaffen, een zogenaamde GPS-muis, die al voor 65 of 75 euro verkrijgbaar is.
PC-Navigo is ook geschikt voor het weergeven van AIS-signalen van schepen die zijn uitgerust met een AIS transponder. Door deze mogelijkheid kan men andere schepen eveneens zichtbaar maken in de kaart. Omdat alle grote zeeschepen en ook alle beroepsmatige binnenvaartschepen intussen met een AIS zijn (of spoedig worden) uitgerust, krijgt men de mogelijkheid om vroegtijdig de andere scheepvaart waar te nemen. 
Let op, dat U daaruit niet de conclusie trekt dat U zeker weet dat er "niks aan komt". U neemt immers alléén schepen waar die een transponder hebben. 

PC-Navigo kan bij het plannen van routes rekening houden met de actuele scheepvaartstremmingen die door de vaarwegbeheerders zijn bekend gemaakt. Bij de producent, NoorderSoft, wordt daartoe dagelijks bijgehouden welke stremmingen er "Europa-breed" worden aangekondigd. Deze stremmingen worden gecodeerd naar een formaat, dat PC-Navigo kan inlezen en waarmee bij de planning rekening gehouden kan worden.
Om over de actuele stremmingen te kunnen beschikken, moet men (voor een enkel ogenblik per dag of week) een internetverbinding hebben. Door op STREMMINGEN DOWNLOADEN te klikken haalt PC-Navigo volautomatisch de meest recente lijst op van de NoorderSoft-servers.
Sinds versie 2010 worden niet meer alleen volledige stremmingen in de lijst opgenomen, maar ook onderbrekingen van de brugbediening; daardoor kan PC-Navigo-2013 zelfs onderscheid maken tussen de mogelijkheid van passage onder een (niet bediende) brug door (dus als het schip laag genoeg is om zo'n brug gesloten te kunnen passeren) en een volledige stremming.
PC-Navigo  houdt verder ook nog rekening met beperkingen van de doorvaart-afmetingen: als de grootste van twee sluiskolken gestremd is maar de kleinste open blijft, worden de tijdelijk geldende doorvaartafmetingen in de stremmingenlijst opgenomen, zodat de computer kan bepalen of Uw schip onder die omstandigheden de stremming nog kan passeren. 
De van kracht zijnde stremmingen kunnen in de overzichtskaart van PC-Navigo worden afgebeeld, zodat men ziet wáár er zoal stremmingen van kracht zijn. 
Tenslotte kunnen in PC-Navigo ook de internet-links naar de oorspronkelijke scheepvaartberichten van een stremming worden opgenomen, zodat de gebruiker met één klik de inhoud van zo'n bericht kan nalezen.
Indien PC-Navigo vaststelt, dat in een route een geplande stremming voorkomt, zal het programma aangeven waar en wanneer dat het geval is en de mogelijkheid bieden een alternatieve route te berekenen (indien zo'n alternatief tenminste beschikbaar is en tot tijdwinst leidt).
De bestand en met de laatst bekende stremmingen heten obstruct10.dbf en obstruct08.dbf (LET OP: beide bestanden zijn nodig!). 
Voor oudere versies (van vóór 2008) worden de dagelijkse stremmingen sinds 1 januari 2009 niet meer onderhouden; de verschillen tussen de vaarweggegevens van destijds en de actuele stremmingen zijn voor die versies té groot. Om zo'n oudere versie nog te kunnen gebruiken zonder de dagelijkse stremmingen kunt U het bestand: obstruct000.dbf downloaden; daarin zijn alléén stremmingen opgenomen die langjarig voortduren. U kunt dit bestand downloaden door erop te klikken. U dient het bestand dan te bewaren in dezelfde directory als waarin de betreffende versie van PC-Navigo is geïnstalleerd!

De reisplanner- en kaartsoftware PC-Navigo bestaat uit een reisplanner voor de binnenwateren, waarin een kaartviewer is opgenomen die kaarten van vrijwel ALLE wateren bevat. De betreffende (vector-)kaarten zijn inbegrepen. U kunt kiezen uit diverse uitvoeringen qua dekking: 
  • PC-Navigo voor Nederland à € 195,- incl. btw 
  • PC-Navigo voor de Benelux à € 295,- incl. btw 
  • PC-Navigo voor heel Europa à € 395,- incl. btw 
  • PC-Navigo voor Duitsland à € 195,- incl. btw
  • PC-Navigo voor Frankrijk à € 195,- incl. btw
Een optionele GPS ontvanger is leverbaar. Voor oudere versies zijn updates naar de laatste versie leverbaar. Ook kan men altijd uitbreiden naar een uitgebreider versie (simpelweg voor het prijsverschil).
Aanvullende (raster-)kaarten, zoals de 1800-serie van de Hydrografische Dienst Duitse Bocht en zuidelijke Oostzee, kunnen worden bijbesteld; deze kaarten zijn in wezen niet noodzakelijk, ze zijn uitsluitend bedoeld om de informatie uit die kaartseries ook in PC-Navigo zichtbaar te kunnen maken. Tevens is optioneel een uitbreiding met jachthaven informatie leverbaar.
zie tekst

Aantal